Formal Dinner

Formal Dinner GCB 2010 – Formele Dinee ABR 2010

Formal Dinner for the General Council of the Bar 2010 hosted by the Free State Bar at the Centenary Hall.

Formele Dinee vir die Algemene Balieraad 2010 aangebied deur die Vrystaatse Balie te die Eeufees saal , UVS, Bloemfontein.