COMMITTEES 

Building & Equipment Committee

H Cilliers

WA Van Aswegen

JC Coetzer

 

Discipline Committee

Murray SC, H
C Ploos van Amstel SC

DJ Van Der Walt SC

TL Manye

WA Van Aswegen

RJ Nkhahle

 

Fees Committee

W Edeling & I Sander

Van Rhyn SC, AJR

Thompson, DR

Ferreira, J

 

Finance Committee

CD Pienaar Zietsman, PJJ

Grewar, DM

Ploos van Amstel, PC

Bomela, LR

 

Harassment Committee

H Murray SC & JJF Hefer SC & I Sander

Cronje, PR
Mene, BS
Van Rhyn, I

 

High & Magistrate Court Committee

H Cilliers

WA Van Aswegen

JC Coetzer

 

Information Technology Committee

A Sander

LA Roux

AP Berry

PG Chaka

 

Legal Practice Act & Council Committee

H Murray SC 

 

Library Committee

A Sander

HJ Benade

PG Chaka

 

Personnel Committee

CD Pienaar

JS Rautenbach

DC Hattingh

 

Pro-Bono & Legal Aid Committee

K Peterson

DR Thompson

DC Hattingh

CJ Hendriks

 

Pupils & Vocational Training Committee

JJF Hefer SC

TL Manye

JJ Buys

D De Kock

MS Mazibuko

 

Social Committee

I Sander

MDJ Steenkamp

AS Boonzaaier

DC Hattingh

 

Transformation & Financial Aid Fund Committee

W Edeling & K Peterson

R Van der Merwe
PT Masihleho
K Nhlapo

 

Website Committee

A Sander

C Ploos van Amstel SC

LA Roux

MS Mazibuko