BAR COUNCIL COMMITTEE 2019-2020

BAR COUNCIL COMMITTEE 2019-2020

COMMITTEES  Building & Equipment Committee H Cilliers WA Van Aswegen JC Coetzer   Discipline Committee Murray SC, H C Ploos van Amstel SC DJ Van Der Walt SC TL Manye WA Van Aswegen RJ Nkhahle   Fees Committee W Edeling & I Sander Van Rhyn SC,...